ALCAPA : Bất thường xuất phát của động mạch vành trái từ động mạch phổi

ALCAPA là bệnh lý tim bẩm sinh mà trong đó động mạch vành trái, một trong 2 động mạch vành lớn cấp máu cho cơ tim, xuất phát từ động mạch phổi thay vì động mạch chủ như một trái tim bình thường Nguyên nhân
Hỏi bác sĩ miễn phí