TDOCTOR: BS66157
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ  Lê Thị Hằng
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Đang thực hành laser trong da liễu thẩm mỹ tại BV da liễu Trung ương

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Đang thực hành laser trong da liễu thẩm mỹ tại BV da liễu Trung ương

Kinh nghiệm

Đang thực hành laser trong da liễu thẩm mỹ tại BV da liễu Trung ương

Quá trình đào tạo

Đại học Y dược Thái Bình

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Bác sĩ Lê Thị Hằng

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Lê Thị Hằng? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.