TDOCTOR: BS89053
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Meddical Doctor Payal Dua Gupta
Không có thông báo nào từ bác sĩ
All children eg respiratory , gastro intestinal , nutrition deficiency ,fever , infections , G . R . medical college , Gwalior in Hong Ngoc Hospital

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

INdia

Kinh nghiệm

All children eg respiratory , gastro intestinal , nutrition deficiency ,fever , infections , G . R . medical college , Gwalior in Hong Ngoc Hospital

Quá trình đào tạo

  • INđia

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Meddical Doctor Payal Dua Gupta

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Meddical Doctor Payal Dua Gupta? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.