Bạn đang đặt lịch khám bệnh trực tuyến với Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân.

Phí khám bệnh là 200k/1 ca tư vấn, trong đó bạn có thể: nhắn tin, gọi điện, gọi video với bác sĩ

Bạn hãy điền đầy đủ thô