Bác sĩ cho e hỏi là ba tuần thì vạch thứ hai trên que thử đã đậm chưa? Và nó xuất hiện sau vạch đầu bao lâu ạ? E thử sau 15 phút nó mới lên ạ. Nhưng mờ lắm ạ