Bé nhà em 27 ngày tuổi bị bong da ở lưng. Bác sĩ xem giúp bé bị gì, và phải bôi thuốc gì ah?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ