Bé nhà em bị mất lớp men ngoài răng cửa nên ko chịu ăn và cắn. E có thực hiện vsinh răng cho bé 2 lần 1 ngày. Bsung thêm canxi, vtm D và Florua. Bsi tư vấn giúp e hướng khắc phục với ạ. Bé chưa cai ti đêm ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ