Bị đứt dây chằng chéo trước
Đang lo quá
Đọc xong thấy mọi người mổ xong mà còn nhiều vấn đề phức tạp quá
Nào là cứng khớp
Nào là ko gập ko duỗi được chân
Nào là sưng đau sau khi môt
Mổ
Thấy bất an quá
Mà thời gian hồi phục cũng lâu nữa
Công việc của mình cũng khó mà nghỉ lâu đươcj

đây là hình chụp RMI

http://prntscr.com/f8388n


cám ơn BS

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ