Dạo này e bị đau họng và đã đi mua thuốc uống vào bây giờ bắt đầu có dấu hiệu của việc mất tiếng

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ