tôi không hiểu sao tôi không làm gì sai không đụng chạm tới ai không xúc phạm tới ai vậy mà tôi bị người ta xúc phạm người ta còn mỉa mai bệnh của tôi, tôi phải làm sao đây bác sĩ ơi