rối loạn thần kinh tim. rltk thực vật .rlla nên khám và điều trị ở chuyên khoa nào là đúng ạ (ck nội thần kinh hay ck tâm thần )