be nhà e 16m mấy hôm nay miệng hôi e cho bé đi khám bsi bảo bị amidan uống thuốc k đỡ
mong các bsi giải đáp giúp e nguyên nhân và cách điều trị với ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ