• Nguyễn Đức Linh


    bạn cần đến bệnh viện để làm một số các xét nghiệm như: xét nghiệm vi khuẩn hp, siêu âm, nội soi dạ dày, nột sọi đại tràng. và một số các xét nghiệm khác nếu cần như xét nghiệm ung thư sớm dạ dạy và đại tràng....
    bạn ở thái bình thì có thể đến bệnh viện đa khoa thái bình.