bs cho em hỏi . con em 1 tháng tuổi . xét nghiệm thì phát hiện biến thể Hbe . tỷ lệ 2.2 %. xin bs cho e lời khuyên . em phải làm gì tiếp theo.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ