tôi cũng khám tại bênh viện 108 bác sĩ cũng kê đơn thuốc chỉ uống hết thuốc rồi, khỏi song lại bị ,bác sĩ tư vấn giúp ,cảm ơn

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ