tôi cũng khám tại bênh viện 108 bác sĩ cũng kê đơn thuốc chỉ uống hết thuốc rồi, khỏi song lại bị ,bác sĩ tư vấn giúp ,cảm ơn