Con nhà cháu được hơn 2 tháng tuổi 4 ngày nay cháu bị lên nốt như hình ảnh, cháu muốn hỏi là em bé nhà cháu bị rôm hay bị kê ạ. Cháu ko dám bôi thuốc gì hiện tại hàng ngày cháu chỉ tắm lá khế và cây sài đất

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ