Da mặt cháu bị ngứa, rát nổi đỏ lên sau đó bị bong da, da khô và sần. Hiện tượng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Xin hỏi da mặt cháu như vậy là bị làm sao?