Tôi thấy trên da có nổi nhiều đám da màu đỏ và rất ngứa. Khi gải thì bong ra các vẩy da màu trắng. Bác sĩ có thể cho tôi biết tôi bị bệnh gì không ạ? Tôi xin cảm ơn.

tôi gửi bs hình tôi mới chụp
http://sv1.upsieutoc.com/2017/05/12/c20c4de.jpg
nhờ bs coi hộ tôi nhé

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ