tôi bị đau khớp ngón tay. ngủ dậy ko ruỗi ra được. xương vẫn bình thường nhưng cơ rất đau. vui lòng giúp đỡ xem đó là bệnh ji. chữa ở đâu ah.

Bạn đau tất cả các ngon tay hay chỉ 1 ngón nào đó ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ