Bã sĩ cho em hoi ?e mới mổ dây chằng chéo trước dc 7 tuần đac đi lại ko thấy đau nữa nhưng chân đi thấp chan cao bac sĩ cho hoi liệu có bi lech chân ko và cach khăc phuc

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ