e bị sưng và nổi nhiều mục ở vòm họng không biết đây là tình trạng gì vậy bác sĩ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ