nam nay em 18 tuổi chân em có tướng rất xấu em muốn hỏi bác sĩ có bài tập nào giúp chân em thẳng lại không ạ
  • Bác sĩ Nguyễn Viết Thương


    chào bạn

    mình thấy Chân trái có chấn thương. bạn cần cung cấp thêm thông tin thêm về Phải xác nhận có chấn thương vùng gối trái kg? Bao lâu và có giới hạn vận động gối kg nhé. vào app medix gặp trực tiếp mình nhé. liên hệ hotline 0393167234 để được kết nối với tôi qua app medix

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ