em chán tất cả mọi thứ,đôi lúc giả vờ vui, nhưng không thật,bạn bè e nhìn thấy là muốn trốn tránh ,sợ ,nhưng em không hề làm gì cả

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ