Em vừa siêu âm và được bs chuân đoán mang thai ngoai tử cung kem theo viêm niên đạo , hum nay em cảm thây bụng cu hay đau va có cảm giác nặng đâu . Xin hỏi bác si em co sao không ạ