Em có một cái nang buồng trứng trái. Nang sinh lí ạ. Em đã theo dõi nhiều tháng mà kích thước vẫn vậy. Em coa cần phải uống thuốc gì không ạ. Cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn.