bs cho e hởi về nhi . bé nhà e bị sổt 38 độ . đi khám ở nv nhi đồng hai hồ chí minh rồi mà không khỏi

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ