bs cho e hởi về nhi . bé nhà e bị sổt 38 độ . đi khám ở nv nhi đồng hai hồ chí minh rồi mà không khỏi