Chào bác sĩ em được 60/60 raven và 2 lần test IQ như hình em nghĩ em bị tâm thần phân liệt vậy IQ có liên quan không?