Bố cháu đã mổ K trực tràng và điều trị đc gần 5 năm nay