Tôi đang uống khá nhiều rượu và hút thuốc lá cũng nhiều. Có thuốc gì phòng bệnh để tôi vẫn có thể dùng bia rượu, thuốc lá mà không bị ung thư không?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ