dạ chào bác sĩ ạ, bé nhà em vừa đẻ ra thì mắt bị đỏ ,không biết là bị gì ạ ?