Hqua em có uống viên thuốc ttkc mifepristone 10 mà hnay em có quan hệ và xuất trong liệu em có khả năng mang thai không ạ. Và nếu có thì em nên làm gì để tránh mang thai ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ