mình bị thế này và hay tái phát, rất ngứa và rát. bs cho hỏi chữa thế nào ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ