Ngón tay trỏ của bé 2 tuổi lúc đầu có vết cấu sau đó mưng mủ xanh và giờ chuyển sang thâm đen