em cảm thấy e có những dấu hiệu giống bệnh trầm cảm, em xin đc tư vấn ạ