Con em được 1m16d. Mà bé ngủ giấc ngày rất ít, tầm 15-30ph là dậy ban ngày ngủ chỉ 3 4 tiếng.. Ban đêm ngủ cũng k sâu giấc, vặn mình, rặn è è suốt đêm, dậy rất nhiều lần. Không biết là bé bị gì v ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ