Cuối tuần này e có đi du lịch nhưng bị đúng kì kinh nên e có mua thuốc orgametril về uống để đẩy lui ngày kinh . Nhưng e uống được 3 ngày thì đã có dấu hiệu có kinh . Bác sĩ cho e hỏi có nên uống tiếp ko ạ ?


Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ