Bs cháu nổi mục này 2 bên má trong miệng cháu tháy nó cộm vs vướng khi nhai quá bs nó hơi đau rát nhẹ nữa có sao không bs

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdentist dành cho bệnh nhân

App Tdentist dành cho Bác sĩ