Bs cháu nổi mục này 2 bên má trong miệng cháu tháy nó cộm vs vướng khi nhai quá bs nó hơi đau rát nhẹ nữa có sao không bs