Phình đại tràng bẩm sinh có nguy hiểm, có nên phẫu thuật cắt bỏ hay tự hết ạ.
khi chụp x quang cản quang có ảnh hưởng gì đến cơ thể không ạ