rối loạn thần kinh thực vật khám ở khoa nào cho đúng vậy bs

rối loạn thần kinh thực vật khám ở khoa nào cho đúng vậy bs