Thời gian gần đây mình hay có suy nghĩ là sẽ cho người khác quan hệ với vợ mình , đó là trạng thái tâm lý gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ