tôi cảm thấy tôi đã quên một khoảng thời gian ngắn gần đây khoảng thời kì covid . mọi thứ sau đó thì tồi tệ , tôi hãy quên nhiều thứ ,học không được tốt , có một thời gian mất ngủ nặng , xuất hiện tình trạng hồi hộp ,lo lắng run rẩy khi làm bài kiểm tra và tệ hơn là tôi khóc rất nhiều.tôi cảm thấy mình bây giờ nghĩ nhiều hơn là nói. Vì đang là học sinh 12 nên cũng có nhiều vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ và mọi thứ cảm giác tồi tệ nhất. Tôi phải làm gì đây

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ