Bác sĩ ơi gân đây tôi hay bị ngứa mắt tôi ra thuóc tây mua họ bán 2 loại thuốc tren nhung gần đây tôi uông thì bị sưng mặt và chân tay bủn rủn cảm giác đau ê ẩm toàn thân giờ tôi phải làm sao để hết . Mong bác sĩ chi dẫn . Cảm ơn bac sĩ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ