bác sĩ cho e hỏi, con e 17 tháng, cháu hoạt động bình thường, riêng về khoản nhận thức chậm, biểu hiện:. gọi k quay lại, chỉ bám mẹ, chưa nói được, chơi k hay để í xung quanh chỉ chăm chăm vào cái mình thích, ai gọi k phản ứng, dậy gì cũng k nghe k để í, k chú í mắt người nói, cho e hỏi có phải chậm phát triển, k ah,

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ