Bác sĩ ơi em đang trong ngày hành kinh và là ngày t4 rồi (kinh của em mấy tháng nay mới bắt đầu đều và em có bị đa nang nhưng k bị nặng) mà hnay em với bạn trai có qh không bao và cum inside thì xác suất có thai cao không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ