em 38w5d nay ra dịch trắng đục kèm vàng, đi vệ sinh ra nước nhầy vàng vàng như nước mũi thì sao ạ,kèm thêm đau bụng

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ