em mắc hội chứng cứ thấy người khác làm hành vi giống mình ví dụ như đi tiểu, xếp hàng sau mình...thì em mắc bệnh gì ạ

thân gửi, có thể em thích bạn đồng giới và muốn có nhiều tương tác tích cực với người đồng giới. Thân, Nhật

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ