em mắc hội chứng cứ thấy người khác làm hành vi giống mình ví dụ như đi tiểu, xếp hàng sau mình...thì em mắc bệnh gì ạ