Em bé nhà mình được gần 4 tuổi nhưng rát hay bị táo, được mọi người giới thiệu mình có cho bé uống thuốc chất xơ tổng hợp nhưng o rõ có hại không vì cứ dừng uống là lại bị?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ