Dạo gần đây, em đang bị áp lực từ rất nhiều, không biết cách chia sẻ và cũng không có ai hiểu được lời em nói nên em cảm thấy rất bất lực ạ. Mong bác sĩ có thể giúp em!

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ