Dạo gần đây, em đang bị áp lực từ rất nhiều, không biết cách chia sẻ và cũng không có ai hiểu được lời em nói nên em cảm thấy rất bất lực ạ. Mong bác sĩ có thể giúp em!