Em bị té xe khâu ở cằm hôm gần ngày cắt chỉ thì biết bị nhiễm trùng rồi sau hôm cắt chỉ chỗ khâu nó nhức lắm ạ. Vậy chỗ cằm có thể bị gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdentist dành cho bệnh nhân

App Tdentist dành cho Bác sĩ