Khi rửa chén hay giặt đồ tay tôi hay bị tróc da với bị ngứa không biết là bị bệnh gì ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ